Rätt smörjmedel för gängade förband
Kompaktflänsar utan läckage
Värdsledande i momentdragning
Keeping things together

Nordic Bolting Alliance

– En vidareutveckling av Flangetech

Tillsammans med Arvid Nilsson, en tongivande pionjär inom fästelement utvecklar vi det framgångsrika konceptet Flangetech vidare med Nordic Bolting Alliance.
Samarbetet syftar som tidigare till att utöka kompetensen och kunskapen i branschen om gällande åtdragningsmetoder och applikationers påverkan vid användandet av olika smörjmedel, skruv och flänsar. Vi har därför gått samman under det gemensamma namnet Nordic Bolting Alliance, och passar samtidigt på att starta nya förgreningar inom konceptet.

Vi kommer fortsätta verka som ett tekniskt forum för att erbjuda industrin en unik totallösning av teknisk rådgivning samt produkter inom flänsar, monteringsverktyg, skruv och smörjmedel som tidigare inom Flangetech. Vi har alla lång branscherfarenhet och är specialister inom våra respektive områden.

Nordic Bolting Alliance har tre förgreningar, Industry som bl.a. fokuserar mot verkstads, gruv- och tillverkningsindustrin, Energy som bl.a. fokuserar mot vind, vatten- och kärnkraftsindustrin och Flangetech som fortsätter fokusera mot process, petrokemi- och raffenaderiindustrin.

Våra styrkor

 • Gedigen och lång branscherfarenhet
 • Nästan obegränsat produktutbud
 • Enkla svar på stora frågor
 • Unik kunskap, teoretisk erfarenhet och praktisk erfarenhet
 • Spetskompetens finns inom varje delområde
 • Kundanpassad och kompetent organisation
 • Hög servicegrad
 • Kostnadseffektiva produkter
 • Certifierad tillverkning
 • Korta leveranstider när så krävs
 • Effektiv logistik
 • Stark position inom energisektorn

Kommentarer inaktiverade.